het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers en van vakblad Fondsenwerving leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van fondsenwerving in Nederland. Dinsdag 7 december Donateurs werven en behouden met direct mail en andere dm-technieken - met Bas van Breemen en Liesbeth van Uytven Met veel tips waar je direct mee aan de slag kunt! Jaarlijks wordt nog altijd zo’n 900 miljoen wordt opgehaald met behulp van direct mail. Het is nog steeds een van onze belangrijkste en meest succesvolle inkomstenbronnen. Dat wordt in deze tijd van nieuwe media vaak vergeten. In deze workshop wordt duidelijk hoeveel mogelijkheden er zijn om direct mail succesvol in te zetten Bas van voor je goede doel. Niet alleen voor Breemen het werven van nieuwe gevers, maar juist ook voor het behouden en upgraden van je bestaande donateurs. In deze workshop gaat het vooral om de dagelijkse praktijk: hoe en waar zet je dm-brieven succesvol in. Dit is geen schrijftraining, maar we geven wel copy- en designtips om je brieven te verbeteren en fouten Liesbeth te voorkomen. van Uytven Daarnaast komen ook zaken aan bod als hoe je de juiste doelgroepen kan bepalen en de belangrijke rol daar in van goed databasemanagement. En ‘last but not least’ wordt aan de hand van een reeks voorbeelden gekeken naar hoe je je dm-acties nog succesvoller kunt maken door direct mail te integreren met andere (nieuwe) media. Liesbeth van Uytven werkt al jaren bij Mindwize (voorheen SAZ - www.mindwize.nl) waar ze donateurs werft voor goede doelen, met behulp van direct mail. Ze is altijd op zoek naar creatieve invalshoeken bij alle aspecten van het gebruik van consumentendata en het inzetten van verschillende mediatypen. Ze is ‘gek op direct marketing en de betekenis er van om de juiste strategieën te ontwikkelen op basis van testen en analyseren. Liesbeth: “Het gaat bij mij om het beste rendement op korte en lange termijn.” Bas van Breemen is creatief strateeg bij Mindwize. Met als achtergrond zijn opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Leeds Metropolitan University en de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk, heeft hij een brede ervaring als senior copywriter en communicatiemedewerker in verschillende bedrijfsomgevingen. Bas combineert meer dan 10 jaar ervaring in effectieve communicatie (off- en online) en zijn functioneren als adviseur en trainer op het gebied van strategie, design en copy. ISF aat certific A ISF Basisopleiding Fondsenwerving A Al jaren geeft het ISF de mogelijkheid om een echte vakopleiding fondsenwerving te doorlopen. Deze Basisopleiding Fondsenwerving A is bedoeld voor iedereen die zich het vak van fondsenwerver eigen wil maken. De opleiding is op MBO (4)-niveau en zal met name diegenen aanspreken die fondsenwerving als een onderdeel van hun takenpakket hebben of net kennis maken met het vakgebied. Hoewel het opdoen van gerichte vakkennis centraal staat, is de opleiding ook een prima plek om met collega’s te netwerken en nieuwe ideeën op te doen. De Basisopleiding Fondsenwering A is als volgt opgebouwd: • Oriëntatiecursus (2 dagen). • Het schrijven van een communicatieplan (2 dagen). • Donateurwerving (1 dag). • Fiscale –en juridische aspecten (1 dag). • Haalbaarheidsonderzoek (1 dag). • Twee workshops naar keuze uit de Vakopleidingen van vakblad Fondsenwerving. • Een werkstuk (6-10 pag.) over een vaktechnisch relevant onderwerp. Alle (keuze)workshops die bij de ISF Basisopleiding Fondsenwerving A horen, worden namens beide partijen verzorgd door vakblad Fondsenwerving, als onderdeel van de Vakopleidingen Fondsenwerving en gegeven in Meeting Point Arkel. Met deze keuzeworkshops kunnen de certificaten worden behaald, die nodig zijn voor de ISF-opleiding-A. Helder en duidelijk voor iedereen die (bij-) geschoold wil worden op het gebied van fondsenwerving in Nederland en België. Meer informatie: Carmen van der Aa, manager opleidingen ISF, cvanderaa@isf.nl en Jeannette Panickar, manager Vakopleidingen Fondsenwerving, jeannette@fondsenwerving.nl. VOL = V O SNEL REAGE ER L VakopleidingenGids najaar 2010/winter 2011 P. 11 Pagina 10

Pagina 12

Interactieve emagazine, deze clubblad of onderzoeksrapport is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal publiceren van web weekbladen.

VakopleidingenGids najaar 2010 Lees publicatie 6Home


You need flash player to view this online publication